Известный украинский банк переходит на новый скоростной режим
 1. Пассивные волоконно-оптические компоненты (89)
  1. Аттенюаторы, терминаторы
  2. Волоконно оптические патчкорды
  3. Оптические коннекторы
  4. Соединительные адаптеры, розетки
  5. Системы спектрального уплотнения xWDM
  6. Пассивные оптические сплиттеры, xPON
 2. Телекоммуникационное оборудование (230)
  1. Мультисервисные шасси FRM220
  2. xDSL LAN екстерндеры
  3. Конвертеры 10Гб
  4. Спектральное уплотнение, резервирование волокна
  5. Оптические транспондеры
  6. Сетевые коммутаторы, маршрутизаторы
  7. Оптические модули
  8. Оптические медиаконвертеры
  9. Модемы, конвертеры интерфейсов
  10. SDH / PDH / E1 оборудование
  11. Конвертеры WAN / TDM / Ethernet
 3. Индустриальное оборудование (45)
  1. Ethernet коммутаторы
  2. Конвертеры интерфейсов
  3. Медиаконвертеры
  4. Мобильные маршрутизаторы
 4. Оптические распределительные системы (45)
  1. Аксессуары к распределительным панелям
  2. Распределительные панели, оптические боксы
  3. Кабельные муфты
 5. Оборудование питания и POE (13)
  1. Защита от перенапряжения
  2. Источники питания и PoE инжекторы
 6. Измерение и инструменты (46)
  1. Лабораторное измерительное оборудование
  2. Сварочные аппараты и скалыватели
  3. Источники сигнала и измерители мощности
  4. Оптические мультиметры
  5. Микроскопы и локализаторы дефектов
  6. Оптические рефлектометры OTDR и комплектующие
 7. Производство оптики (11)
  1. Дополнительные аксессуары для наборов инструментов и средства очистки
  2. Полировальные машины и компоненты
 8. Защищенная сеть и оборудование Military (82)
  1. Активное оборудование тактических сетей
  2. Пассивное оборудование тактических сетей
  3. Оборудование для измерений и технического обслуживания тактических сетей
  4. Кейсы, боксы, поддоны, мебель для условий тактических сетей
 9. Волокно и кабель (41)
  1. Кабели и волокна для производства шнуров и патчкордов
  2. Кабели специального назначения (гибридные, военно-полевые, др.)
  3. Кабели для сетей доступа (FTTx, PON, DROP)
  4. Кабели для ВОЛС (ККЕ, грунт, речные переходы)
Email ViberTelegram

Новости

Известный украинский банк переходит на новый скоростной режим

06/08/2019

Один із лідерів банківського сектору України перейшов на новий рівень комунікацій. Датацентр банку було модернізовано відповідно до новітніх стандартів передачі та обробки даних. Постачальником комутаційного обладнання було обрано компанію зі світовим ім'ям - Cisco Systems. Були використані комутатори і маршрутизатори Cisco останнього покоління. Команда "Оптокон Україна" зробила свій вагомий внесок у цю подію. Усю волоконно-оптичну частину проєкту було реалізовано на обладнанні та компонентах OPTOKON. За основу було взято стандарт передачі 40G. Нашими фахівцями було підібрано оптичні трансивери QSFP+ 40G, активні кабельні збірки (патчкорди) QSFP+ 40G-4x10G та зʼєднувальні патчкорди на базі багатоволоконних кабелів MPO/MTP. 

Оптичні трансивери QSFP+ 40G є одними з найбільш популярних компонентів в датацентрах, де швидкість передачі даних та висока пропускна здатність мережі мають критичне значення. QSFP+ 40G трансивери забезпечують передачу даних зі швидкістю до 40 Гбіт/с і можуть використовуватись в різних типах мереж, включаючи Ethernet та Fibre Channel.

Активні кабельні збірки QSFP+ 40G-4x10G забезпечують зручну і просту заміну застарілих мідних кабелів та дозволяють забезпечити високу пропускну здатність мережі на відстані до 10 метрів. Ці сбірки складаються з чотирьох 10-гігабітних каналів, що дозволяє їх використовувати як для 40-гігабітних з'єднань, так і для роздільних 10-гігабітних з'єднань.

Зʼєднувальні патчкорди на базі багатоволоконних патчкордів MPO/MTP також широко використовуються в датацентрах для забезпечення швидкої передачі даних. Ці патчкорди дозволяють підключати до 12 волокон одночасно, що забезпечує більшу пропускну здатність порівняно з традиційними однофібровими патчкордами.

Застосування оптичних трансиверів QSFP+ 40G, активних кабельних сбірок QSFP+ 40G-4x10G та зʼєднувальних патчкордів на базі багатоволоконних патчкордів MPO/MTP дозволяє забезпечити швидку та надійну передачу даних у датацентрах, знизити кількість кабелів та скоротити час на налаштування мережі.

Ми супроводжували проєкт на всіх етапах, починаючи від підбору обладнання до самого включення і налаштування обладнання. Наші фахівці взяли безпосередню участь у перекомутації та увімкненні на швидкості 40G. Трансивери OPTOKON за замовчуванням сумісні з усією лінійкою обладнання CISCO. Це дало змогу провести модернізацію без зайвих проблем і витрат часу. Завдяки спільним зусиллям, банк став ще ближчим до своїх клієнтів і може пропонувати нові послуги та сервіси. У свою чергу, команда "Оптокон Україна" в черговий раз підтвердила свій статус надійного партнера.

 

Один из лидеров банковского сектора Украины перешел на новый уровень коммуникаций. Датацентр банка был модернизирован в соответствии с новейшими стандартами передачи и обработки данных. В качестве поставщика коммутационного оборудования была выбрана компания с мировым именем - Cisco Systems.
Были использованы коммутаторы и маршрутизаторы Cisco последнего поколения. Команда "Оптокон Украина" внесла свой весомый вклад в данное событие. Вся волоконно-оптическая часть проекта была реализована на оборудовании и компонентах OPTOKON. За основу был взят стандарт передачи 40G. Нашими специалистами были подобраны оптические трансиверы QSFP+ 40G, активные кабельные сборки (патчкорды) QSFP+ 40G - 4x10G и соединительные патчкорды на базе многоволоконных патчкордов MPO/MTP.

Мы курировали проект на всех этапах, начиная от подбора оборудования до самого включения и настройки оборудования. Наши специалисты приняли непосредственное участие в перекоммутации и включении на скорости 40G. Трансиверы OPTOKON по умолчанию совместимы со всей линейкой оборудования CISCO. Это позволило провести модернизацию без лишних проблем и затрат времени. Благодаря совместным усилиям, банк стал  еще ближе к своим клиентам и может предлагать новые услуги и сервисы. В свою очередь, команда "Оптокон Украина" в очередной раз подтвердила свой статус надежного партнера.

 


Обратите внимание

Все акционные предложения

наверх